Všetky krajiny
Všetky krajiny
Tretia emisia dlhopisov spoločnosti HB Reavis s pevným úrokovým výnosom 3,25 % p. a.

Tretia emisia dlhopisov spoločnosti HB Reavis s pevným úrokovým výnosom 3,25 % p. a.

publikované

Dlhopisy s menovitou hodnotou 1 000 EUR, dobou splatnosti 6 rokov a kupónom 3,25 % p. a. sú vydávané emitentom HB Reavis Finance V, s. r. o., ktorá je dcérskou spoločnosťou Skupiny HB Reavis, jedného z najvýznamnejších poskytovateľov pracovných priestorov v Európe.

Záujemcovia si dlhopisy môžu zakúpiť na vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne od 23. októbra najneskôr do 14. novembra 2019, resp. do vypredania emisie. Zoznam pobočiek spolu s kontaktným formulárom a ďalšími informáciami záujemcovia nájdu na stránke www.hbreavis.com/dlhopisy.
V rámci emisie bude vydaných celkovo 25 000 kusov dlhopisov s menovitou hodnotou 1 000 EUR. Emisný kurz bol stanovený na 100,00 % menovitej hodnoty. Ponuka je určená fyzickým a právnickým osobám. Minimálna výška objednávky je 5 000 EUR, výnos môže podliehať zrážkovej dani a je vyplácaný vždy ročne.
20190115_HB_REAVIS_BONDS_fb_banner_A_alt3-768x402 (1).webp
V súvislosti s kúpou dlhopisov budú investorom účtované vstupné poplatky vo výške 1,25 % z objemu investície. Za správu Dlhopisov budú investorom účtované poplatky v zmysle sadzobníka poplatkov Slovenskej sporiteľne.
Na Burzu cenných papierov v Bratislave bude podaná žiadosť o prijatie dlhopisov na obchodovanie.
Dlhopisy sú zabezpečené ručiteľským vyhlásením holdingovej spoločnosti HB Reavis Holding S.A., ktorá je materskou spoločnosťou Emitenta a Skupiny HB Reavis.

Zdieľať

Súvisiace články