Všetky krajiny
Všetky krajiny

Dlhopisy HB Reavis vypredané za necelé 4 dni.

publikované

Skupina HB Reavis vypredala emisiu dlhopisov za necelé štyri dni, ktorých predaj spustila prostredníctvom Slovenskej sporiteľne minulý týždeň. Predaj dlhopisov s dátumom vydania 8. februára 2019 bol spustený 16. januára a februárový termín ukončenia predaja bol irelevantný už v pondelok 21. januára 2019 v doobedňajších hodinách, kedy došlo k vypredaniu celej tranže dlhopisov. Tento záujem potvrdzuje výborné finančné zdravie a silu projektov Skupiny HB Reavis, ktorej investori dôverujú.

Dlhopisy sa vydávajú prostredníctvom dcérskej spoločnosti Skupiny HB Reavis, jedného z najvýznamnejších poskytovateľov pracovných priestorov v Európe. Dlhopisy sú zabezpečené ručiteľským vyhlásením holdingovej spoločnosti HB Reavis Holding S.A., ktorá je zároveň najvyšším ovládajúcim subjektom spoločností konsolidovaných v rámci Skupiny HB Reavis.
Cenné papiere majú dobu splatnosti 6 rokov s ročným výnosom 3,25 %. V rámci emisie bolo predaných celkovo 15 000 kusov dlhopisov s menovitou hodnotou 1 000 EUR. Emisný kurz bol stanovený na 100,00 % menovitej hodnoty a minimálna investícia do dlhopisov bola prístupná už od 10 000 EUR. Záujemcovia si cenné papiere mohli zakúpiť na vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne.
Táto emisia dlhopisov bola zároveň prvou emisiou v rámci dlhopisového programu, ku ktorému schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt 30. novembra 2018. Spustenie predaja ďalšej emisie v rámci tohto programu očakávame v priebehu roka 2019 v prípade priaznivých podmienok na trhu.
Informácie o dlhopisoch a ďalšie dokumenty nájdete na stránke www.hbreavis.com/dlhopisy

V súvislosti s verejnou ponukou dlhopisov HB REAVIS Finance SK V s. r. o., Dlhopisy HBR 2025 I, ISIN: SK4120014853, schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt zo dňa 27. novembra 2018. Základný Prospekt, Konečné podmienky a Súhrn emisie sú prístupné počas pracovných dní od 9:00 hod. do 16:00 hod. v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskV). Konečné podmienky, vrátane Súhrnu emisie sú tiež k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a.s., na ktorých je možné zadať objednávku na nákup Dlhopisov. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch a ich ponuke. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný prospekt, vrátane časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane časti „Oddiel D – Riziká“ a Konečné podmienky. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.

Zdieľať

Súvisiace články
Náš nový výkonný riaditeľ pre Maďarsko
V Budapešti privítame nového výkonného riaditeľa. Róbert Kubinský sa novej funkcie ujme od 1. januára 2020. Svoje bohaté skúsenosti teraz v plnej miere zužitkuje na tejto novej pozícii. Spolu s množstvom plánovaných projektov a spoľahlivým miestnym tímom, ktorý pozostáva...
Tretia emisia dlhopisov spoločnosti HB Reavis s pevným úrokovým výnosom 3,25 % p. a.
Dlhopisy s menovitou hodnotou 1 000 EUR, dobou splatnosti 6 rokov a kupónom 3,25 % p. a. sú vydávané emitentom HB Reavis Finance V, s. r. o., ktorá je dcérskou spoločnosťou Skupiny HB Reavis, jedného z najvýznamnejších poskytovateľov pracovných priestorov v Európe.
Novinky z Berlína. Základný kameň a prví nájomníci komplexu DSTRCT.Berlin!
V lokalite Alter Schlachthof ubehlo od prvých prípravných prác len šesť mesiacov. Projekt dostal stavebné povolenie a so spoločnosťami STRATO AG a 1&1 IONOS sa uzavreli nájomné zmluvy. Celkovo tu bude pracovať viac ako 550 ľudí. Firmy budú mať k dispozícii 16 000 m2 ...
Nová emisia dlhopisov spoločnosti HB Reavis s pevným úrokovým výnosom 3,25 % p. a.
Dlhopisy s menovitou hodnotou 1 000 EUR, dobou splatnosti 6 rokov a kupónom 3,25 % p. a. sú vydávané emitentom HB Reavis Finance V, s. r. o., ktorá je dcérskou spoločnosťou Skupiny HB Reavis, jedného z najvýznamnejších poskytovateľov pracovných priestorov v Európe.