Všetky krajiny
Všetky krajiny

Začíname s revitalizáciou Námestia slobody

publikované

Hlavné mesto začína s revitalizáciou Námestia slobody, ktoré je dlhodobo v dezolátnom stave. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal dnes podpísal zmluvu o spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto a občianskym združením Dobré m(i)esto, založeným Nadáciou HB Reavis, ktoré v spolupráci s mestom zabezpečí potrebné práce pri revitalizácii územia. Revitalizácia je rozdelená na dve etapy, pričom druhá etapa bude podliehať verejnej súťaži. S postupnou realizáciou sa začne už v najbližšom období a ukončená by mala byť do konca roka 2018.

„Námestie slobody je jedným z najdôležitejších verejných priestorov Bratislavy a stav, v akom sa už dlhodobo nachádza, je dezolátny. Preto sme sa rozhodli tento priestor komplexne revitalizovať a som rád, že sem po rokoch opäť vrátime život,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Hlavné mesto túto revitalizáciu plánuje dlhodobo a v rozpočte na tento rok na ňu vyčlenilo 120-tisíc eur. Ide o finančne náročný projekt, mesto preto prijalo ponuku Nadácie HB Reavis, ktorá bude prostredníctvom svojho občianskeho združenia na projekte participovať, aj v spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto. Hlavným cieľom je etapovitý proces komplexnej revitalizácie Námestia slobody, čomu sa partneri zaviazali v zmluve o spolupráci.
„Vnímame bolestivé miesta Bratislavy, preto sme sa rozhodli pomôcť magistrátu, Starému Mestu, ale najmä všetkým Bratislavčanom, aby mali Námestie slobody, ktoré bude dobrým, bezpečným, dôstojným a príjemným miestom plným zelene,“ uviedol Jakub Gossányi, Head of Development HB Reavis Slovakia.
Projekt je rozdelený na dve etapy. Prvá etapa je zameraná na sériu aktivít, ktoré ešte v tomto roku zlepšia stav námestia, pričom ide o prípravné práce zamerané na čistotu, bezpečnosť a úpravu zelene. Medzi nimi napríklad oprava existujúcej dlažby, dodanie nových odpadkových košov, výmena poškodených krytov žiariviek verejného osvetlenia, ako aj náter stĺpov či očistenie odvodňovacích rigolov, strihanie krovín, odstránenie buriny a ďalšie.
Súčasťou prvej etapy je aj príprava podkladov pre verejnú súťaž na ideový urbanistický návrh Námestia slobody spoločne s riešením fontány Družba. „Je to najväčšia fontána v Bratislave a od roku 2007 je nefunkčná. Návrh riešenia určí verejná súťaž a do toho času ju vyčistíme od grafitov a buriny,“ dodal primátor. Cieľom je pretvoriť jedno z najväčších a najznámejších námestí v Bratislave, zlepšiť jeho súčasný stav a vytvoriť príjemný verejný priestor.
Druhá etapa bude verejná súťaž na ideový urbanistický návrh Námestia slobody, ktorá bude otvorená nielen skúseným architektom, ale aj študentom architektúry. Súťaž by mala poskytnúť stručný a jasný ideový koncept celého námestia s cieľom aktívneho a trvalého oživenia priestoru vrátane fontány, nástupného schodiska a miesta, kde v minulosti stála socha K. Gottwalda.
Občianske združenie Dobré m(i)esto, založené Nadáciou HB Reavis, sa rozhodlo podať pomocnú ruku v procese revitalizácie, ktorého výsledkom má byť realizácia celkového konceptu víťazného návrhu. „Na podporu celého procesu revitalizácie a následne projektu úpravy
námestia, ktorý vzíde z verejnej súťaže, prispejeme sumou 500-tisíc eur. Už v tomto roku prebehne séria aktivít v spolupráci s magistrátom a Starým Mestom, aby sme sa za jedno z najväčších námestí v hlavnom meste nemuseli hanbiť. Bratislavčania si zaslúžia príjemný a funkčný verejný priestor,“ dodáva Jakub Gossányi.
„Námestie slobody je ikonickým verejným priestorom nielen pre Bratislavčanov, ale pre všetkých, ktorí si pamätajú udalosti spojené s týmto námestím. Preto vítam jeho obnovu. Po jej ukončení získajú obyvatelia jedinečný priestor aj na aktivity, ktoré potrebujú väčšiu plochu na svoju realizáciu. V mene všetkých Staromešťanov držíme úspešnej obnove palce a sme pripravení pomôcť,“ povedal starosta mestskej časti Staré Mesto Radoslav Števčík.
Hlavné mesto čiastočne s revitalizáciou už začalo v marci tohto roka, a to obnovou aleje stromoradia pri Úrade vlády SR, kde bolo viac ako 40 stromov v zlom stave a bola nevyhnutná ich obnova. Staré a poškodené stromy nahradilo 53 mladých a vzrastlých jaseňovcov metlinatých, ktoré sú typovo najvhodnejšie do mestského prostredia. Táto obnova bola súčasťou projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy.

Zdieľať