Všetky krajiny
Všetky krajiny

Bratislavu čakajú výrazné zmeny k lepšiemu

publikované

  • Na základe právoplatného stavebného povolenia štartuje v lete výstavba novej autobusovej stanice a tiež je v pláne začiatok prác na obnove ulice Mlynské nivy
  • Spoločnosť HB Reavis podala žiadosť o udelenie štatútu významnej investície na projekt Stanica Nivy a súvisiace projekty
  • HB Reavis prináša návrh doplnkového dopravného riešenia v podobe nadzemnej elektrickej dráhy, ktorá spojí obidva brehy Dunaja bez zaťaženia existujúcej dopravnej infraštruktúry

Už v lete začne HB Reavis s prácami na projekte Stanica Nivy na základe právoplatného stavebného povolenia. V diskusiách je postup pri obnove ulice Mlynské nivy kde sa v spolupráci s Mestom hľadá najvhodnejší spôsob realizácie z hľadiska dopravných obmedzení. Vzhľadom na význam a rozsah projektu Stanica Nivy navrhla spoločnosť HB Reavis tento projekt zaradiť medzi významné investície. Znamená to rýchlejšie zaradenie projektov vo verejnom záujme do života Bratislavčanov. Okrem rozsiahlej investície do infraštruktúry v bezprostrednom okolí projektu sa spoločnosť rozhodla navrhnúť aj doplnkové riešenie dopravy inovatívnym spojením oboch brehov Dunaja v podobe nadzemnej dráhy, bez finančného stimulu.

Spoločnosť HB Reavis s 23 ročnou históriou a skúsenosťami zo 6 európskych štátov odštartuje výstavbu projektu Stanice Nivy už v lete tohto roku. Samotnej výstavbe budú predchádzať prípravné práce, v rámci ktorých je naplánovaný aj presun autobusovej stanice do náhradných priestorov bývalého centra Bottova. „Dobrou správou pre Bratislavu je, že v lete 2017 štartujeme výstavbu projektu Stanica Nivy. Súčasťou projektov v zóne je aj kompletná obnova ulice Mlynské nivy. Momentálne preverujeme v spolupráci s Mestom najvhodnejší prístup k obnove z hľadiska obmedzenia dopravy. Podľa plánu by mohli Bratislavčania získať už v roku 2018 nový bulvár Mlynské Nivy a v roku 2020 novú autobusovú stanicu,“ uviedol Adrián Rác, výkonný riaditeľ HB Reavis Slovakia. V diskusiách s Mestom je, v rámci obnovy dopravnej a technickej infraštruktúry ulice Mlynské Nivy, uzavretie pre dopravu v rôznych časových rámcoch, najpraktickejším riešením sa javí kompletné uzavretie pre dopravu s odhadom na 14 mesiacov, namiesto postupného obmedzovania v rozsahu 36 mesiacov. Akonáhle bude postup zrejmý budú Bratislavčania o riešení včas informovaní aj s možnosťami alternatívnych trás.
Nová štvrť v čo najkratšom čase
HB Reavis chce Bratislavčanom priniesť novú, reprezentatívnu štvrť v čo najkratšom možnom čase a zároveň sa pozerá na projekty komplexne, mestotvorne, vrátane riešenia dopravy. Preto sa spoločnosť rozhodla požiadať o udelenie štatútu významnej investície, ktorého súčasťou je aj návrh dopravného odľahčenia zóny a širšieho okolia. Štatút môže priniesť zrýchlenie administratívnych procesov pri budovaní novej štvrte. HB Reavis nežiada o stimuly, projekty realizuje bez finančnej účasti štátu. „Vzhľadom na objem investícií vo výške viac ako 1 mld. eur, ktoré plánujeme v zóne Nivy a priľahlých lokalitách investovať, sme sa rozhodli využiť možnosť, vďaka ktorej efektívne skrátime proces budovania novej mestskej štvrte. Ide nám hlavne o zrýchlenie procesu a efektívne využitie času a prostriedkov, nie o získanie finančných stimulov. Bratislava si zaslúži funkčnú a reprezentatívnu autobusovú stanicu čo najskôr,“ dopĺňa Rác.
Spoločnosť HB Reavis je partnerom Mesta aj BSK a dlhodobo sa venuje aj doprave. Okrem investície do infraštruktúry v bezprostrednom okolí projektu (24 miliónov eur) sa spoločnosť rozhodla predložiť riešenie na odľahčenie dopravnej situácie v zóne a širšom okolí. „Zónu Nivy poznáme veľmi dobre aj vďaka projektu Stanica Nivy, ktorý začneme budovať už tento rok. S tým súvisí rozsiahla obnova dopravnej a technickej infraštruktúry v okolí aj ďalšie projekty v lokalite. Dopravou sa zaoberáme dlhodobo, prostredníctvom Slovak Lines sme partnerom v BID a samozrejme úzko spolupracujeme s mestom aj župou. Zóna Nivy prechádza kompletnou revitalizáciou, Petržalka s množstvom obyvateľov a 10 tisíc študentov ekonomickej univerzity je tak trochu odtrhnutá od mesta. Na zváženie v rámci žiadosti o udelenie štatútu významnej investície sme ponúkli inovatívne riešenie ako lokalitu dopravne odľahčiť, predložili sme návrh prepojenia dvoch brehov Dunaja, formou nadzemnej elektrickej dráhy.“ spresňuje Rác.
Záchytné parkovisko na druhom brehu Dunaja

Okrem inovatívneho a ekologického doplnkového dopravného prostriedku ponúka HB Reavis aj vybudovanie záchytného parkoviska na druhom brehu Dunaja, v Petržalke. Táto ambícia je v línii s novou parkovacou politikou Hlavného mesta a snahou znížiť množstvo áut v centre. Na konkrétnej realizácii, či presnom trasovaní momentálne spoločnosť pracuje. Riešenie má ambíciu pomôcť obyvateľom, študentom, ako aj cestujúcim regionálnej a medzinárodnej autobusovej dopravy lepšie dosiahnuť súčasné aj budúce cieľové miesta v hlavnom meste. „Navrhujeme vybudovať veľkokapacitný parkovací dom na petržalskej strane napojený na nadzemnú elektrickú dráhu, potenciálne integrovanú do systému verejnej hromadnej dopravy. Toto riešenie môže efektívne odľahčiť križovatky, komunikácie aj most Apollo. V ideálnom prípade by sme tento doplnok mestskej dopravy radi spustili s otvorením projektu Stanica Nivy. V rámci predbežných rokovaní sme sa na všetkých úrovniach stretli s porozumením a pozitívnymi reakciami. Sme presvedčení, že Bratislavčania si zaslúžia inovatívne a moderné dopravné riešenie.“ vysvetľuje Rác.

Zdieľať

Súvisiace články
Náš nový výkonný riaditeľ pre Maďarsko
V Budapešti privítame nového výkonného riaditeľa. Róbert Kubinský sa novej funkcie ujme od 1. januára 2020. Svoje bohaté skúsenosti teraz v plnej miere zužitkuje na tejto novej pozícii. Spolu s množstvom plánovaných projektov a spoľahlivým miestnym tímom, ktorý pozostáva...
Tretia emisia dlhopisov spoločnosti HB Reavis s pevným úrokovým výnosom 3,25 % p. a.
Dlhopisy s menovitou hodnotou 1 000 EUR, dobou splatnosti 6 rokov a kupónom 3,25 % p. a. sú vydávané emitentom HB Reavis Finance V, s. r. o., ktorá je dcérskou spoločnosťou Skupiny HB Reavis, jedného z najvýznamnejších poskytovateľov pracovných priestorov v Európe.
Novinky z Berlína. Základný kameň a prví nájomníci komplexu DSTRCT.Berlin!
V lokalite Alter Schlachthof ubehlo od prvých prípravných prác len šesť mesiacov. Projekt dostal stavebné povolenie a so spoločnosťami STRATO AG a 1&1 IONOS sa uzavreli nájomné zmluvy. Celkovo tu bude pracovať viac ako 550 ľudí. Firmy budú mať k dispozícii 16 000 m2 ...
Nová emisia dlhopisov spoločnosti HB Reavis s pevným úrokovým výnosom 3,25 % p. a.
Dlhopisy s menovitou hodnotou 1 000 EUR, dobou splatnosti 6 rokov a kupónom 3,25 % p. a. sú vydávané emitentom HB Reavis Finance V, s. r. o., ktorá je dcérskou spoločnosťou Skupiny HB Reavis, jedného z najvýznamnejších poskytovateľov pracovných priestorov v Európe.