Všetky krajiny
Všetky krajiny

Spoločnosť HB Reavis má nového riaditeľa oddelenia pre investičný manažment, je ním George Leslie

publikované

HB Reavis Group vymenovala Georgea Leslieho za nového riaditeľa oddelenia pre investičný manažment. V tejto úlohe bude George Leslie riadiť a rozvíjať podnikanie spoločnosti HB Reavis v oblasti investičného manažmentu a podporovať plány spoločnosti na medzinárodnú expanziu.

Finančný riaditeľ spoločnosti HB Reavis Group Marian Herman komentoval vymenovanie nového riaditeľa slovami: „Sme veľmi radi, že sa k nám George pridal. Jeho vymenovanie nám pomôže rozšíriť naše kapacity v oblasti ponuky projektov navrhnutých pre inštitucionálnych kapitálových investorov. Jeho odbornosť a rozsiahle skúsenosti so spoluprácou so špičkovými bankami, investičnými fondmi a komanditistami v oblasti investičného manažmentu a činností súvisiacich s rozbiehaním spolupráce, finančnými operáciami a riadením budú veľmi užitočné pri uskutočňovaní nášho hlavného cieľa, ktorým je prinášať kvalitne navrhnuté realitné riešenia širšiemu okruhu inštitucionálnych partnerov.“
George Leslie povedal: „Som veľmi rád, že sa môžem pridať k tak významnej a dynamickej organizácii, ktorá ambicióznym a vysoko konkurencieschopným spôsobom rozširuje hranice svojho podnikania zo strednej Európy na západoeurópske trhy, konkrétne do Veľkej Británie a Nemecka. Bez zveličovania – to, čo táto spoločnosť v uplynulých rokoch, ktoré boli v znamení zmien, dosiahla, pokiaľ ide o vedenie, organizačné zmeny, finančnú výkonnosť a riadenie, je skutočne pôsobivé. Toto úsilie má veľký potenciál a ja sa teším na spoluprácu s profesionálnym tímom spoločnosti HB Reavis s cieľom napomáhať rozvoju tohto nového podniku, ako aj jednotlivých skupín.“
George Leslie má 18 rokov skúseností s pôsobením v Európe. Pracoval pre finančné inštitúcie, kde sa venoval širokej škále aktivít, pričom sa zameriaval na strednú Európu. V minulosti pôsobil ako riaditeľ pre strednú a východnú Európu v spoločnosti GLL, kde riadil transakcie v hodnote viac ako 1 mld. EUR v kľúčových investíciách, rozvoji JV a investíciách s pridanou hodnotou v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a Rumunsku.
V roku 2009 George založil vlastnú spoločnosť Resolution Capital Management s cieľom poskytovať finančným inštitúciám cezhraničné služby inkasovania odpísaných nevymáhateľných pohľadávok. V ostatných rokoch úspešne zrealizoval rozsiahle projekty, ktoré zahŕňali reštrukturalizácie realitných fondov, prevzatie krízového manažmentu, komplexné riešenie situácie a investície s pridanou hodnotou. Do týchto projektov boli zapojené spoločnosti ako Europa Capital, Helaba, PBB, Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) a ďalšie špičkové finančné inštitúcie.
George má rozsiahle skúsenosti s oceňovaním, reštrukturalizáciou a službami inkasovania odpísaných nevymáhateľných pohľadávok v období prechodu krajín strednej a východnej Európy na trhovú ekonomiku, ako aj skúsenosti s prekonávaním finančnej a bankovej krízy v Ázii. Pôsobil aj ako riaditeľ pre reštrukturalizáciu krajín strednej a východnej Európy v spoločnosti KPMG a ako nevýkonný nominant v programe EBRD-ND.
George získal titul MSc v oblasti realít na University of Reading, diplom z odboru ekonómie a financií v oblasti realít na University of British Columbia a titul BA v odbore ekonómia a urbánna geografia na University of Victoria.

Zdieľať

Súvisiace články
Náš nový výkonný riaditeľ pre Maďarsko
V Budapešti privítame nového výkonného riaditeľa. Róbert Kubinský sa novej funkcie ujme od 1. januára 2020. Svoje bohaté skúsenosti teraz v plnej miere zužitkuje na tejto novej pozícii. Spolu s množstvom plánovaných projektov a spoľahlivým miestnym tímom, ktorý pozostáva...
Tretia emisia dlhopisov spoločnosti HB Reavis s pevným úrokovým výnosom 3,25 % p. a.
Dlhopisy s menovitou hodnotou 1 000 EUR, dobou splatnosti 6 rokov a kupónom 3,25 % p. a. sú vydávané emitentom HB Reavis Finance V, s. r. o., ktorá je dcérskou spoločnosťou Skupiny HB Reavis, jedného z najvýznamnejších poskytovateľov pracovných priestorov v Európe.
Novinky z Berlína. Základný kameň a prví nájomníci komplexu DSTRCT.Berlin!
V lokalite Alter Schlachthof ubehlo od prvých prípravných prác len šesť mesiacov. Projekt dostal stavebné povolenie a so spoločnosťami STRATO AG a 1&1 IONOS sa uzavreli nájomné zmluvy. Celkovo tu bude pracovať viac ako 550 ľudí. Firmy budú mať k dispozícii 16 000 m2 ...
Nová emisia dlhopisov spoločnosti HB Reavis s pevným úrokovým výnosom 3,25 % p. a.
Dlhopisy s menovitou hodnotou 1 000 EUR, dobou splatnosti 6 rokov a kupónom 3,25 % p. a. sú vydávané emitentom HB Reavis Finance V, s. r. o., ktorá je dcérskou spoločnosťou Skupiny HB Reavis, jedného z najvýznamnejších poskytovateľov pracovných priestorov v Európe.