Všetky krajiny
Všetky krajiny

Skupina HB Reavis udelila mandát bankám ČSOB a Slovenská sporiteľňa ako vedúcim manažérom novej emisie dlhopisov

publikované

Skupina HB REAVIS udelila mandát bankám Československá obchodná banka, a. s. a Slovenská sporiteľňa, a. s. ako vedúcim manažérom nového dlhopisového programu, v rámci ktorého majú byť vydávané dlhopisy podľa slovenského práva, v mene euro so splatnosťou do 7 rokov. Prvá emisia dlhopisov sa uskutoční v blízkej budúcnosti v závislosti od aktuálnych trhových podmienok a zabezpečia ju Československá obchodná banka, a. s. a Slovenská sporiteľňa, a. s. ako vedúci manažéri.

Táto správa nie je určená pre distribúciu, či už priamo alebo nepriamo, v Spojených štátoch amerických (ani v teritóriách, v akomkoľvek štáte Spojených štátov a Dištrikte Columbia) ani americkým osobám (ako je tento pojem definovaný v Regulácii S amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933, ďalej len “Regulácia S” a “Zákon o cenných papieroch”), ani v Austrálii, Kanade alebo Japonsku alebo inej jurisdikcii, kde by takáto distribúcia bola v rozpore s príslušnými právnymi predpismi. Táto správa nepredstavuje ponuku na predaj akýchkoľvek cenných papierov v Slovenskej republike, v Spojených štátoch amerických, alebo americkým osobám. Cenné papiere nie je možné ponúkať ani predávať do Spojených štátov amerických, ak nebudú registrované alebo ak nebudú vyňaté z registračnej povinnosti v súlade so Zákonom o cenných papieroch. Eminent nezaregistroval, ani nemieni zaregistrovať akúkoľvek časť predmetnej emisie dlhopisov v Spojených štátoch amerických ani uskutočniť verejnú ponuku predmetnej emisie dlhopisov v Spojených štátoch amerických.

Zdieľať

Súvisiace články
Náš nový výkonný riaditeľ pre Maďarsko
V Budapešti privítame nového výkonného riaditeľa. Róbert Kubinský sa novej funkcie ujme od 1. januára 2020. Svoje bohaté skúsenosti teraz v plnej miere zužitkuje na tejto novej pozícii. Spolu s množstvom plánovaných projektov a spoľahlivým miestnym tímom, ktorý pozostáva...
Tretia emisia dlhopisov spoločnosti HB Reavis s pevným úrokovým výnosom 3,25 % p. a.
Dlhopisy s menovitou hodnotou 1 000 EUR, dobou splatnosti 6 rokov a kupónom 3,25 % p. a. sú vydávané emitentom HB Reavis Finance V, s. r. o., ktorá je dcérskou spoločnosťou Skupiny HB Reavis, jedného z najvýznamnejších poskytovateľov pracovných priestorov v Európe.
Novinky z Berlína. Základný kameň a prví nájomníci komplexu DSTRCT.Berlin!
V lokalite Alter Schlachthof ubehlo od prvých prípravných prác len šesť mesiacov. Projekt dostal stavebné povolenie a so spoločnosťami STRATO AG a 1&1 IONOS sa uzavreli nájomné zmluvy. Celkovo tu bude pracovať viac ako 550 ľudí. Firmy budú mať k dispozícii 16 000 m2 ...
Nová emisia dlhopisov spoločnosti HB Reavis s pevným úrokovým výnosom 3,25 % p. a.
Dlhopisy s menovitou hodnotou 1 000 EUR, dobou splatnosti 6 rokov a kupónom 3,25 % p. a. sú vydávané emitentom HB Reavis Finance V, s. r. o., ktorá je dcérskou spoločnosťou Skupiny HB Reavis, jedného z najvýznamnejších poskytovateľov pracovných priestorov v Európe.