Všetky krajiny
Všetky krajiny

Posilňujeme náš top manažment

publikované

Výkonnú radu (Executive Board) posilnili dvaja noví členovia – Peter Pecník a Pavel Jonczy.

Nové rozloženie síl v tíme vrcholového vedenia HB Reavis má za cieľ zaistiť dodanie naplánovaných projektov, ktorých objem magazín Property EU označil ako najväčší v Európe, a tiež naplniť našu stratégiu ako top medzinárodného poskytovateľa pracovných priestorov. V krátkodobom horizonte sa výkonná rada bude sústrediť na zužitkovanie nášho prístupu k pracovnému prostrediu ako služby (Workspace as a service), ktoré ešte viac ako predtým pomáha klientom zlepšovať pracovný priestor počas aktuálnej post-Covid éry.

Zmeny v top manažmente

Peter Pecník, aktuálne CEO našej spoločnosti v Poľsku, sa stal členom predstavenstva a preberá pozíciu finančného riaditeľa skupiny HB Reavis. Vďaka jeho dlhodobým vzťahom s poľským tímom a rozsiahlym skúsenostiam s miestnym trhom si ponecháva riadiacu zodpovednosť za aktivity na poľskom trhu, dnes už z pozície člena výkonnej rady. Peter sa k nám pridal v roku 2008 a než prevzal zodpovednosť za naše aktivity v Poľsku, mal na starosti práve oblasti spojené s financiami.
Peter Pecník, nový CFO HB Reavis Group

Peter Pecník, nový CFO HB Reavis Group

Pavel Jonczy, ktorý je v súčasnosti vedúcim produktového dizajnu, výstavby a obstarávania, sa stal taktiež členom predstavenstva. Pavel je s nami už päť rokov a aj z pozície člena predstavenstva bude dohliadať na oblasti, ktoré mal doteraz na starosti. Okrem toho bude dohliadať aj na značku HubHub. Tá v súčasnosti spravuje osem co-workingových priestorov, vrátane novej formy nájmu Qubes, čo sú flexibilné  a plne servisované pracovné priestory, ktoré ponúkajú aj krátkodobé prenájmy. Obe služby reflektujú potreby dnešného trhu, ktorými sú flexibilita a orientácia na komunity, čím sa stali dôležitým segmentom nášho portfólia.
Pavel Jonczy, Group Construction, Procurement & PDT 
HB Reavis a nový člen predstavenstva

Pavel Jonczy, Group Construction, Procurement & PDT HB Reavis a nový člen predstavenstva

Nový čestný člen predstavenstva

Martin Mikláš, aktuálny finančný riaditeľ firmy, sa stal čestným členom predstavenstva. Jeho úlohou bude podpora riadenia spoločnosti a non-real estate aktivít akcionára HB Reavis Ivana Chrenka.

Kopírovať text

Zdieľať