Všetky krajiny
Všetky krajiny

Bratislava, 16.10.2020

Zóna Nové Nivy exceluje, Slovensko má unikát

publikované

Zóna Nové Nivy obhájila svoje kvality v medzinárodnom meradle. Získala jedinečný certifikát BREEAM Communities International na úrovni Excellent.

Certifikát BREEAM Communities je prísna schéma hodnotenia pozitívneho vplyvu developmentu na bezprostredné okolie, v ktorom vzniká, s dôrazom na jeho trvalú udržateľnosť. Zóna Nové Nivy pred tromi rokmi splnila náročné podmienky na registráciu do posudzovania vďaka svojej unikátnosti a samotnému konceptu.
Popri certifikácii BREEAM, ktorý posudzuje iba jednu budovu, sa štandard BREEAM Communities zameriava na súbor projektov na jednom koherentnom území a sleduje ich environmentálny a spoločenský dosah na bezprostredné okolie. Na celý projekt v danom území sa pozerá komplexne z viacerých uhlov a zvlášť hodnotí štyri kľúčové oblasti - spoločenské a ekonomické aspekty, bývanie či občiansku vybavenosť, využívanie energie a prírodných zdrojov a infraštruktúru.
Projektov s BREEAM Communities Excellent je na svete zatiaľ len 13, z toho 11 vo veľkej Británii. Zradili sme sa tak do spoločnosti pár projektov na svete, ktoré vyhovujú prísnym normám certifikácie. V okolitých krajinách má tento certifikát iba jeden projekt v Poľsku - Forest, Varšava, a v procese posudzovania je projekt Agora, Budapešť, oba taktiež z dielne HB Reavis. Nové Nivy sú zatiaľ jediné, ktoré splnili podmienky kategórie Excellent. Zoznam už certifikovaných projektov v BREEAM Communities je dostupný na www.greenbooklive.com
Nové Nivy – nové moderné centrum
Nové Nivy, to je okrem Stanice Nivy s časťou ulice Mlynské nivy aj Nivy Tower, komplex Twin City, ale aj naplánované projekty na rohu ulíc Mlynské nivy - Košická, Nové Apollo či budúci projekt na mieste dnešnej dočasnej autobusovej stanice.
Pod taktovkou jedného z najväčších developerov v Európe rastie v bývalej a dlhodobo zanedbávanej industriálnej zóny nové mestské centrum. Vďaka premyslenej stratégii, ktorá sa sústredí na element ekológie a komunít, vzniká celkom nový ekosystém, ktorého kvalitu potvrdzujú aj medzinárodné certifikácie, akou je napríklad aj BREEAM Communities International.
Stanica Nivy - vizualizácia HB Reavis

Stanica Nivy - vizualizácia HB Reavis

Kľúčové oblasti posudzovania BREEAM Communities
Spoločenská zodpovednosť
Bezbariérovosť, ohľaduplnosť voči znevýhodneným ľuďom, snaha o vyvážené podmienky, celková vybavenosť územia, ktorú development prináša, dostupnosť zelene a verejných priestorov či rešpektovanie daného charakteru a kontextu územia. Všetky tieto aspekty prísne posudzuje BREEAM Communities v rámci celej zóny Nové Nivy.
Komunity
Keďže štvrť vytvárajú predovšetkým ľudia, certifikácia sa pozerá na zapojenie komunít do diania danej zóny. Pravidelné informovanie obyvateľov, susedské stretnutia, riešenie situácií, ktoré vznikajú počas výstavby, či rôzne spoločenské aktivity sú pre fungovanie kvalitnej zóny kľúčové. Preto je dôležité venovať im osobitú pozornosť a zahŕňať ju pravidelne do plánov celej zóny.
Udržateľnosť a ekológia
Základný kameň certifikácie BREEAM ako takej je ochrana prírodných zdrojov. Tá sa dá dosiahnuť jednak recykláciou, ale aj využívaním obnoviteľných zdrojov či znižovaním emisií. HB Reavis sa na Nových Nivách snaží recyklovať všetko, čo sa dá - od betónu až po železo a hliník. V rámci dlhodobej udržateľnosti používa pri svojich projektoch fotovoltické panely, zachytáva a využíva dažďovú vodu a inštaluje chladiace trámy, ktoré sú energeticky efektívne a nenáročné, v okolí nových projektov vysádza množstvo novej zelene, ktorá má pozitívny vplyv na mikroklímu okolia. Vďaka vypracovanej stratégii od ekológov, dendrológov a ďalších odborníkov tak vytvára prostredie pre všetky zložky zdravej fauny a flóry v území, vrátane včiel a hmyzu.
Doprava a infraštruktúra
Podpora hromadnej dopravy je dôležitá, či už ide o rekonštrukcie ciest alebo budovanie zastávok MHD. V prostredí zóny Nové Nivy tak hovoríme o rekonštrukcii ulice Mlynské nivy, kde sa oproti pôvodne požadovanému novému asfaltovému kobercu HB Reavis vybral cestou komplexnej rekonštrukcie s vybudovaním bezpečného dopravného hubu pre Bratislavu. Kvalitnú infraštruktúru tu budú mať chodci, cyklisti, šoféri aj MHD či prímestská a medzinárodná autobusová doprava. Dostatok parkovacích kapacít, či podzemná autobusová stanica pomôžu stiahnuť dopravu z ulice, aby mali chodci a cyklisti viac priestoru.

Kopírovať text

Zdieľať